Δέκα Κόσμοι στο Πέρασμα μιας Εφήμερης Πνοής

Δέκα Κόσμοι στο Πέρασμα μιας Εφήμερης Πνοής «Το θέατρο δεν είναι εδώ για να μονολογήσει, αλλά για να επικοινωνήσει, να εμψυχώσει και να ενώσει.» Στις μέρες μας ήθελε μέσα από την τέχνη του θεάτρου να αποκαλυφθεί η αρρώστια της πολιτείας μας. Ενός συστήματος, που η λειτουργία του δεν διαφέρει πολύ από οποιοδήποτε άλλο μηχανικό σύστημα, […]