Πρακτική Άσκηση – Ανοιχτό Κάλεσμα

Ανοιχτό Κάλεσμα Πρακτικής Άσκησης στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα
Η Πολυδραστική Ομάδα Τέχνης Fabrica Athens προσκαλεί φοιτητές να εκπληρώσουν την πρακτική τους άσκηση στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα, από τμήματα σχολών που σχετίζονται με:
 • Τον Πολιτισμό και την Τέχνη (Θέατρο, χορός, εικαστικά κ.α.) σε πρακτικό ή θεωρητικό
  επίπεδο
 • Την Πολιτιστική Διαχείριση
 • Τις Κοινωνικές και Πολιτικές επιστήμες
 • Την Επικοινωνία και Μ.Μ.Ε.

και οποιαδήποτε άλλη επιστήμη ή τέχνη μπορεί να βρει εφαρμογή στο πλαίσιο λειτουργίας – ανάπτυξης μιας θεατρικής ομάδας και ενός χώρου πολιτισμού (π.χ. γραφιστικές τέχνες, φωτογραφία, ηλεκτρολογία, εσωτερικής αρχιτεκτονικής κ.τ.λ.).

Η παρούσα πρακτική άσκηση απευθύνεται σε ανθρώπους:
 • Με επινοητικότητα, συνέπεια και ικανότητες ευελιξίας και προσαρμοστικότητας
 • Που επιθυμούν να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας μιας αυτό-διαχειριζόμενης πολιτιστικής ομάδας και να συμβάλλουν σε αυτήν
 • Με κοινωνική δεξιότητα και δυναμισμό
 • Με καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας στον γραπτό και προφορικό λόγο
 • Με δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
Αντικείμενο Πρακτικής Άσκησης:

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι, έχουν την ευκαιρία:

1. Να γνωρίσουν εκ των έσω, να εξοικειωθούν και να συμμετάσχουν στο πρωτότυπο και πολύμορφο έργο της Fabrica Athens, συμβάλλοντας στην οργάνωση και την διεξαγωγή του. Τα βασικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται η ομάδα είναι:

 • Η διοργάνωση του Handmade & Recycled Theater Festival
 • H δημιουργία Θεατρικών Παραστάσεων και η διεξαγωγή Ψυχαγωγικών Δράσεων και Θεαμάτων
 • Η πραγματοποίηση Εργαστηριών – Σεμιναρίων, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ανταλλαγής Νέων

2. Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία:

 • Στην επικοινωνία, την οργάνωση και την διεξαγωγή των δράσεων του χώρου (θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια, εκθέσεις, μουσικά δρώμενα κ.α.)
 • Στην σύνταξη Δελτίων Τύπου
 • Στην προώθηση των δράσεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

3. Να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να συμβάλλουν εφευρετικά και δημιουργικά με τις δικές τους πρωτότυπες ιδέες στον Θεατρικό Οργανισμό και στον Τεχνοχώρο.

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να στείλουν την αίτηση τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα: «Πρακτική Άσκηση» στο email: be.with.fabricart@gmail.com.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Βιογραφικό (επιθυμητό σε μορφή pdf)
2. Ένα σύντομο κείμενο με τους λόγους που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να
πραγματοποιήσουν την πρακτική του άσκηση δίπλα στην ομάδα της Fabrica Athens
στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα
3. Φωτογραφία Πορτραίτο

Όσες αιτήσεις δεν περιλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία θα θεωρούνται άκυρες. Μετά την υποβολή της αίτησης και ύστερα από την εξέτασή της, ενδέχεται να ακολουθήσει προσωπική συνάντηση των υποψηφίων με μέλη της Fabrica Athens.

Facebooktwittermail