[Κοινωνικές Δράσεις]: All Hands on Stage – Πρόγραμμα Creative Europe

All Hands on Stage

Το All Hands on Stage (AHOS) είναι ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτημένο από το “Creative Europe”, στο οποίο ηγετικό ρόλο έχει το Teatro dei Venti , συμπεριλαμβανομένων έξι συνεργάτες από πέντε χώρες: Ιταλία, Γερμανία, Σερβία, Πολωνία και Ελλάδα. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η δοκιμή εκπαίδευσης και μουσικής υπόκρουσης με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση των κρατούμενων στο χώρο του θεάτρου (τεχνική, σκηνογραφία, σχεδιασμός ενδυμάτων, φωτισμού…)∙ ώστε να ενδυναμωθούν και να βελτιωθούν οι ικανότητες των επαγγελματιών-χειριστών, που ήδη διεξάγουν θεατρικά δρώμενα σε φυλακές, μέσω μίας σύγκρισης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο∙ αλλά και να ευαισθητοποιήσει το θεατρικό κοινό και τους σημαντικούς μετόχους ως προς την σημασία αυτής της νέας επαγγελματικής μεθόδου όχι μόνο για τον κάθε κρατούμενο μεμονωμένα, αλλά εξ’ ολοκλήρου για την κοινωνία.

Συνοπτική παρουσίαση του Έργου

Το πρόγραμμα AHOS βάζει στο κέντρο της προσοχής ένα ευαίσθητο και όχι τόσο ευρέως γνωστό πρόβλημα, το οποίο αποτελεί η αντιμετώπιση της κοινωνικής δικτύωσης που δημιουργεί το θέατρο μέσα στις φυλακές, ως ένα πραγματικό μέσο σωφρονισμού για τους ανθρώπους που συμμετέχουν. Το AHOS θέλει να δημιουργήσει και να εφαρμόσει καλές πρακτικές στο περιβάλλον της φυλακής με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάστασή τους στον χώρο του θεάτρου, π.χ. δημιουργία εκπαιδευτικών πορειών για ηθοποιούς, τεχνίτες, ενδυματολόγους, μηχανικούς σκηνής κλπ. για το καλό των κρατούμενων και για την υποστήριξη αυτών στην επανένταξή τους στην κοινωνία.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε ώστε να αντιμετωπίσει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι κρατούμενοι μόλις εκτίσουν την ποινή τους, π.χ. την δυσκολία στην εφαρμογή των δεξιοτήτων που απέκτησαν στην φυλακή και στην εύρεση εργασίας. Η έλλειψη των μέσων για να επανενταχθούν στην κοινωνία, και συνεπώς να δημιουργηθεί ευστάθεια, αποτελεί γόνιμο έδαφος για υποτροπή. Θέλουμε να δράσουμε πάνω σε αυτή την ευθραυστότητα, υποστηρίζοντας την ευαίσθητη μετάβαση από μέσα στην φυλακή προς έξω.

Αυτό το πρόγραμμα δεν είναι σχετικά με θεραπευτικές μεθόδους. Δεν έχει τίποτα κοινό με την θρησκόληπτη προσέγγιση με την οποία συνήθως οι θεατρικές δραστηριότητες των φυλακών συγκρίνονται, όπου αδίκως κρίνει την δημιουργικότητα και την κοινωνική δράση ως αντίπαλους. Αυτό το πρόγραμμα φέρνει κοντά επαγγελματίες καλλιτέχνες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους μέσα στις φυλακές με επαγγελματικό τρόπο. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναδημιουργία της αξιοπρέπειας των κρατούμενων μαθαίνοντας ένα επάγγελμα. Αυτό βασίζεται στην άποψη ότι όλοι έχουν το δικαίωμα στην εργασία, η οποία τους αξιώνει και για την οποία μπορούν να είναι υπεύθυνοι. Πρόκειται για μία προσέγγιση του θεάτρου ως μια ευκαιρία για μάθηση, δράση και εφαρμογής πραγματικών χρήσιμων δεξιοτήτων.

Το AHOS συνδέει τους κόσμους του θεάτρου και της φυλακής, εδραιώνοντας μια θεμελιώδη σύνδεση συνεργασίας μεταξύ των κατευθύνσεών τους, όπου και οι δύο δουλεύουν μαζί για να κάνουν τις φυλακές ολοένα και πιο επιμορφωτικά ιδρύματα.

Στόχοι του AHOS
Ο γενικός σκοπός του προγράμματος AHOS είναι να:
  • Αναπτύξει και να καθοδηγήσει μια εκπαιδευτική και υποστήριξης διαδρομή έχοντας ως σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση των κρατούμενων στο χώρο του θεάτρου (τεχνική, σκηνογραφία, ενδυμασίες, φωτισμός)
  • Ενδυναμώσει και να βελτιώσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών που ήδη διεξάγουν θεατρικά δρώμενα στην φυλακή, μέσω σύγκρισης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Αναπτύξει και να επιβλέψει μαθήματα για πολιτιστικούς φορείς που σκοπεύουν να εργαστούν σε φυλακές, στοχεύοντας στην διάδοση και αύξηση των καλών θεατρικών μεθόδων στο θέατρο φυλακής στην χώρα.
  • Ευαισθητοποιήσει το θεατρικό κοινό και τους κύριους μετόχους σχετικά με την σημασία της νέας επαγγελματικής καριέρας όχι μόνο για τον κρατούμενο ξεχωριστά, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία.
Ο γενικός σκοπός θα επιτευχθεί με την ολοκλήρωση συγκεκριμένων στόχων:
  • Να αναπτυχθεί μία διακρατική εκπαιδευτική διαδρομή ώστε να ενισχυθoύν και να δοθεί επαγγελματικός χαρακτήρας στους πολιτιστικούς φορείς που εργάζονται σε φυλακές στον χώρο του θεάτρου, με βάση την προηγούμενη εμπειρία από το FREEWAY Creative Europe Project.
  • Να δημιουργηθεί από κοινού ένα σχέδιο υποστήριξης με στόχο την διευκόλυνση των κρατουμένων προς την επανένταξη μέσω εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και κάνοντας την επαγγελματική τους αποκατάσταση ευκολότερη σε θέσεις εργασίας στα επαγγέλματα του θεάτρου. (υποκριτική, σκηνοθεσία, σκηνογράφοι, τεχνικοί φωτισμού, ηχολήπτες κλπ.)
  • Να γίνει καθοδήγηση του σχεδίου υποστήριξης σε 5 χώρες, και στην υποκριτική του θεάτρου και στα τεχνικά επαγγέλματα.
  • Να ευαισθητοποιηθεί το θεατρικό κοινό και οι κύριοι μέτοχοι μέσω δράσεων, προάγοντας τα κύρια μηνύματα του προγράμματος και βάζοντας τους κρατούμενους στην θέση των πρωταγωνιστών.

Η κοινοπραξία του προγράμματός μας αποτελείται από έξι οργανισμούς που προέρχονται από πέντε χώρες, τέσσερις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ιταλία, Γερμανία, Πολωνία και Ελλάδα) και μία από τα Δυτικά Βαλκάνια (Σερβία). Συμπεριλάβαμε και τους συνεργάτες μου διαθέτουν εμπειρία στο θέατρο φυλακών και εκείνους με τους οποίους σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε αυτή την δραστηριότητα.

Συνεργάτες του έργου

aufBruch – Berlin (Γερμανία)

Kolektyw Kobietostan – Wroclaw (Πολωνία)

CRI – Institut za performativne umetnosti I socijalni rad – Belgrade (Σερβία)

Sommerblut Kulturfestival e.V. – Cologne (Γερμανία )

Fabrica Athens – Athens (Ελλάδα) 

* Φωτογραφία του Γεώργιου Σαρρή από το ρεπορτάζ «Πώς είναι η ζωή στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού» στο Newsbeast.

Facebooktwittermail