Πρακτική Άσκηση στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα

Ο Τεχνοχώρος Φάμπρικα και η πολυδραστική ομάδα τέχνης Fabrica Athens αναζητoύν φοιτητές από το τμήμα Θεατρικών Σπουδών ή απο το τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε για τη πρακτική τους άσκηση. Οι υποψήφιοι πρέπει να χειρίζονται άνετα την ελληνική και την αγγλική γλώσσα στο γραπτό και στον προφορικό λόγο και να διαθέτουν δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αντικείμενο Πρακτικής […]