Πρακτική Άσκηση στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα

Ο Τεχνοχώρος Φάμπρικα και η πολυδραστική ομάδα τέχνης Fabrica Athens αναζητoύν φοιτητές από το τμήμα Θεατρικών Σπουδών ή απο το τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε για τη πρακτική τους άσκηση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να χειρίζονται άνετα την ελληνική και την αγγλική γλώσσα στο γραπτό και στον προφορικό λόγο και να διαθέτουν δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Αντικείμενο Πρακτικής Άσκησης – Καθήκοντα:

Κατά την πρακτική άσκηση ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη θα ενημερωθεί για τον τρόπο με τον οποίο θα αναλάβει καθήκοντα επικοινωνίας των δράσεων του τεχνοχώρου, σύνταξης δελτίων τύπου, επικοινωνίας με τα social media και οργάνωσης των θεατρικών – μουσικών παραστάσεων, των εργαστηρίων και των εκθέσεων που πραγματοποιούνται στον τεχνοχώρο.
Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα ηλεκτρονικά το αργότερο τις 28/02/16 την αίτηση τους με θέμα: Βιογραφικό Σημείωμα- Πρακτική Άσκηση στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα στο email: be.with.fabricart@gmail.com
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται (σε μορφή word ή pdf) από:
Πλήρες και πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα.

Φιλικά,
Τεχνοχώρος Φάμπρικα