Η Fabrica Athens στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η ομάδα Fabrica Athens ως δίκτυο γίνεται αντικείμενο έρευνας από μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πάντειου Πανεπιστημίου και στις 23 Φεβρουαρίου παρουσιάζει […]