Θέατρο της Έρευνας

Έρευνα διαφορετικών θεατρικών τεχνικών και μεθόδων συμπεριφοράς και δράσης. Στόχος: Μέσα από τον συγκεκριμένο κύκλο συναντήσεων θα πραγματοποιηθεί από την […]